Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3-5 - 1994

Številka: 3, Letnik: XLIII

1994_03-04-05-0076-7bhn.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 68

dr. Matjaž Mikoš, dipl. inž. gradb.

FLUVIALNA ABRAZIJA V PRODONOSNIH VODOTOKIH - I. DEL: TERENSKO RAZISKOVANJE PROCESOV IN NJIHOV MATEMATIČNI OPIS

FLUVIAL ABRASION IN GRAVEL-BED RIVERS - PART I: FIELD INVESTIGATION OF THE PROCESSES AND THEIR MATHEMATICAL DESCRIPTION

stran 77

mag. Jože Panjan, dipl. inž.

OSNOVE PROCESA ZGOŠČEVANJA SUSPENDIRANIH DELCEV PRI ČIŠČENJU KOMUNALNIH ODPADNIH VOD

THE PROCESS OF THICKENING OF SUSPENDED PARTICLES IN TREATMENT OF WASTE WATER

stran 86

mag. Bojan Grm, dipl. inž.

KONTROLA DIMA IN TOPLOTE V PRIMERU POŽARA

SMOKE AND HEAT CONTROL

stran 104

Borut Gostič, dipl. inž., predsednik izvršnega odbora
Gorazd Humar, dipl. inž., predsednik predsedstva

STALIŠČA ZVEZE DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV DO ODPRTIH PROBLEMOV GRADITELJSTVA

stran 105

Jaš Žnidarič, dipl. inž. gradb., pom. direktorja ZRMK Ljubljana
mag. Gojmir Černe, dipl. inž. gradb. v. d. direktor ZRMK Ljubljana

STROKOVNI ODBOR ZA GRADITELJSTVO

stran 109

mag. Jože Lopatič, dipl. inž. gradb.

NAPOVED ČASOVNO ODVISNEGA OBNAŠANJA VIADUKTA »REBER«

PREDICTION OF THE TIME DEPENDENT BEHAVIOUR OF THE REBER VIADUCT

stran 119

mag. Stojan Kravanja, dipl. inž.gradb., višji raziskovalec
dr. Branko Bedenik, dipl. inž. gradb., izredni profesor
dr. Zdravko Kravanja, dipl. inž. kem. tehnlg., docent

MINLP OPTIMIRANJE MEHANSKIH STRUKTUR - II. del: MINLP OPTIMIRANJE ZAPORNICE INTAKE GATE, ASWAN

MINLP OPTIMIZATION OF MECHANICAL STRUCTURES PART II: MINLP OPTIMIZATION OF INTAKE GATE STRUCTURE, ASWAN

stran 125

mag. Branka Zatler-Zupančič, dipl. ing. kem.
Ana Mladenovič, dipl. ing. geol.

ALKALNA REAKCIJA V BETONU

ALKALI REACTION IN CONCRETE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si