Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3-5 - 1999

Številka: 3, Letnik: XLVIII

1999_03-04-05-0059-c4rv.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 51

Peter Klevže, univ. dig., direktor družbe

Stavbar-igm d.d. je pripravljena na vstop v evropske integracije

stran 53

Zdenko Gradič, prokurist in direktor proizvodnje

TOVARNA VODOTESNIH BETONSKIH CEVI IN JAŠKOV - PREDSTAVITEV TEHNOLOGIJE IN PROIZVODNEGA PROGRAMA

WATERPROOF PIPE FACTORY

stran 68

Zdenko Gradič, prokurist in direktor proizvodnje

PRIDOBITEV CERTIFIKATA ISO 9001, POTRDITEV KAKOVOSTI IN RAZVOJNE USMERJENOSTI

CERTIFICATE ISO 9001

stran 71

Gorazd Gert, vodja betonarne in obrata betonske galanterije

REKONSTRUKCIJA BETONARNE

RECONSTRUCTION OF THE BATCHING PLANT

stran 73

Dušan Zgonik, univ. dipl. inž. gradb.

PRIKLJUČNI OBJEKTI TABORSKEGA ZBIRALNIKA NA DESNOOBREŽNI GLAVNI ZBIRNI KANAL MARIBORA

MARIBOR-TABOR SEWER TRUNK CONNECTING OBJECTS TO MARIBOR MAIN COLLECTOR CHANNEL AT THE RIGHT BANK OF DRAVA RIVER

stran 78

Aleksander Pirš, univ. dipl. inž. gradb.

IZGRADNJA, VZDRŽEVANJE IN NADZOR KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR

CONSTRUCTION, MAINTENANCE, AND MONITORING OF THE MUNICIPAL SEWER NETWORK IN THE TOWN OF MARIBOR

stran 83

Dr. Igor Šauperl , univ. dipl. inž. str.
Zvone Eržen, univ. inž. str.

SLOVENSKI STANDARD SIST EN 1610 - V KORAK Z EVROPO

SLOVENIAN STANDARD SIST EN 1610 - UP TO DATE WITH EUROPE

stran 87

Mag. Lidija Žvajker

GRADNJA NAJEMNIH STANOVANJ V SLOVENIJI - NEKOČ IN DANES

PROVISION OF RENTED HOUSING IN SLOVENIA ONCE AND TODAY

stran 92

Armando Hreščak, dipl. inž. gr.

OBNOVA VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV

stran 96

Benedikt Boršič, univ. dipl. inž. gr.

GOTOVE HIŠE

MANUFACTURED HOME

stran 106

Samo Dvoršak, univ. dipl. inž. stroj.

ZVOK (AKUSTIKA V GRADBENIŠTVU)

SOUND (BUILDING ACOUSTICS)

stran 110

Polona Lipičnik, dipl. inž. arh.

FORUM KULTURA ŽIVLJENJA

stran 119

Miran Klemar, Tehnični predstavnik

KRIŽEVSKE OPEKARNE KMALU TONDACH KRIŽEVCI

BRICKWORKS “KRIŽEVSKE OPEKARNE” AT KRIŽEVCI ARE GOING TO BECOME "TONDACH KRIŽEVCI"

stran 121

Prof. dr. Ludvik Trauner, Dekan FG UM

PROF. EGON ŽITNIK

stran 123

mag. Andrej Ivanič, dipl. ing. gradb.

UPORABA PRINCIPA MAKSIMALNE ZGOŠČENOSTI AGREGATA PRI PROJEKTIRANJU BETONSKE MEŠANICE

THE USE OF MAXIMUM PACKING DEGREE OF AGGREGATES IN CONCRETE MIX DESIGN

stran 131

Doc. Dr. Ivan Jecelj, dipl. ing. gr., vodja LMK

OB 40 LETNICI LABORATORIJA ZA PREISKAVE GRADBENIH MATERIALOV IN KONSTRUKCIJ FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO V MARIBORU

40th ANIVERSARY OF THE BUILDING MARERIALS ANT STRUCTURES RESEARCH LABORATORY OF THE FACULTY OF CIVIL ENGINERING

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si