Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3,4 - 1998

Številka: 3, Letnik: XLVII

1998_03-04-0066-v37w.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 59

Matjaž Kovač, dipl. pravnik, pripravnik strokovni sodelavec na Katedri za prometne gradnje Fakulteta za gradbeništvo Univerza v Mariboru

CESTNO - PROMETNI TRG EVROPSKE SKUPNOSTI

E.U. ROAD TRAFFIC MARKET

stran 64

asist. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, dipl. inž. arh.
prof. dr. Janez Kresal, univ. dipl. inž. arh.

PRINCIPI EKOLOŠKE GRADNJE

ECOLOGICAL BUILDING PRINCIPLES

stran 70

Silva Razpotnik, viš. knj., vodja knjižnice

PREDSTAVITEV KNJIŽNICE ZAVODA ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE

INTRODUCING THE LIBRARY OF SLOVENIA’S NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE

stran 75

Mag. Silvija Kovič, dipl. inž. arch., Vodja razstavno svetovalne skupine v Gradbenem centru Slovenije

GRADBENI CENTER SLOVENIJE

SLOVENIA’S BUILDING CENTER

stran 77

mag. Vladimir Gumilar, dipl. inž. gradb.

ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

QUALITY MARK IN THE BUILDING INDUSTRY

stran 85

Gorazd Pust, dipl.ing., predsednik Inženirske zbornice Slovenije:

ETIČNI KODEKS ČLANOV INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

ETHIC CODE OF INGENEURS CHAMBER’S MEMBERS

stran 86

dr. Matjaž Mikoš, pom. prof.

NA FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI BO STEKEL NOV UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM “VODARSTVO IN KOMUNALNO INŽENIRSTVO”

NEW UNIVERSITY STUDY PROGRAMME “WATER AND SANITARY ENGINEERING” AT THE FACULTY OF CIVIL AND GEODETIC ENGINEERING UNIVERSITY OF LJUBLJANA

stran 100

dr. Pavel Gantar, l.r., Minister za okolje in prostor

PRAVILNIK O MERILIH ZA DOLOČANJE ZAHTEVNIH OBJEKTOV PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV

stran 102

dr. Pavel Gantar, l.r., Minister za okolje in prostor

PRAVILNIK O PODROBNEJŠI VSEBINI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

stran 115

Jože Mušič

MILOŠ TURK, dipl. inž. gradb.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si