Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3,4 - 1990

Številka: 3, Letnik: XXXIX

1990_03-04-0001-swmw.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 54

dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. gradb., izredni profesor

KAJ NAS JE NAUČIL POTRES V SAN FRANCISCU 17. OKTOBRA 1989

THE LESSONS OF SAN FRANCISCO EARTHQUAKE OF OCTOBER 17, 1989

stran 65

mag. Janez Reflak, višji predavatelj

EVROPA-92 IN GRADITELJSTVO

EUROPE-92 AND BUILDING CONSTRUCTION

stran 69

Srečko Vratuša, dipl. inž. gradb., mladi raziskovalec

PRIMER PROBABILISTIČNE OCENE ZANESLJIVOSTI ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

AN EXAMPLE OF PROBABILISTIC EVALUATION OF RELIABILITY OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

stran 76

Lojze Cepuš

IZ DELOVNIH KOLEKTIVOV

stran 79

mag. Maruška Šubic, viš. pred., dipl. inž. gradb.

PRIMER UPORABE ANALIZE DRUŽBENIH STROŠKOV IN DRUŽBENIH KORISTI, DOPOLNJENE Z DVONIVOJSKIM DINAMIČNIM PROGRAMOM, NA RELACIJI STANOVANJSKA GRADNJA - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

AN EXAMPLE OF APPLICATION OF COST BENEFIT ANALYSIS, INCORPORATED INTO TWO LEVEL DYNAMIC MODEL IN RELATION TO HOUSING AND AGRICULTURAL LEND

stran 85

Jakob Šušteršič, dipl. inž. gradb., raziskov. sodelavec
Franci Ceklin, dipl. inž. gradb., raziskov. sodelavec
Stanislav Urbančič, dipl. inž. gradb.. raziskov. sodelavec

UPORABA MIKROARMIRANIH BETONOV ZA IZDELAVO KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

USE OF FIBRE REINFORCED CONCRETE FOR STRUCTURAL MEMBERS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si