Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3,4 - 1987

Številka: 3, Letnik: XXXVI

1987_03-04-0056-4db8.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 50

Ivan Lesjak, dipl. ing. gr.
Gorazd Strniša, dipl. ing. gr.
Edvard Ravbar, dipl. ing. gr.
Vladimir Grobler, dipl. ing. gr.
Edvard Stok, dipl. ing. gr.

GLOBOKO TEMELJENJE S PREDNAPETIMI ARMIRANOBETONSKIMI SEGMENTI

stran 55

Gorazd Strniša, dipl. inž. gr.
Ivan Lesjak, dipl. inž. gr.

DOLOČITEV STATIČNE NOSILNOSTI KOLOV Z ANALIZATORJEM ZABIJANJA - PDA (PILE DRIVING ANALYZER)

STATIC BEARING CAPACITY OF PILES FROM DYNAMIC MEASUREMENTS

stran 59

Gorazd Strniša, dipl. inž. gr.
Ivan Lesjak, dipl. inž. gr.

KONTROLA ZVEZNOSTI PREČNEGA PREREZA KOLOV

INTEGRITY CONTROL OF PILES GROSS SECTION

stran 64

Gorazd Strniša, dipl. inž. gr.
Ivan Lesjak, dipl. inž. gr.

METODA "CAPWAPC" KOT ALTERNATIVA KLASIČNI STATIČNI OBREMENILNI PREIZKUŠNJI

CAPWAP/C METHOD LIKE ALTERNATIVE STATIC LOAD TEST OP PILES

stran 69

prof. Vukašin Ačanski, dipl. inž.
Viktor Markelj, dipl. inž.

PADEC SILE V KABLIH ZARADI ZAPOREDNEGA NAPENJANJA KABLOV

stran 75

mag. Marko Žontar, GIP GRADIS Raziskovalna enota

RAZVOJ MALEGA FINIŠERJA ZA POLAGANJE ASFALTA - F 0710

DEVELOPMENT OF SMALL FINISHER FOR ASPHALT PLACING F 0710

stran 79

Andrej Komel

Dipl. ing. Henrik Čmak

stran 81

Jakob Šušteršič
Stanislav Urbančič

NAMEN RAZISKAV STRANSKIH PRITISKOV SVEŽEGA BETONA NA OPAŽE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si