Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3 - 2006

Številka: 3, Letnik: LV

2006_03-0062-9ats.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 54

Luka Pavlovčič, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Darko Beg, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr.-lng. Ulrike Kuhlmann

STRIŽNA NOSILNOST PANELOV S TRAPEZNIMI VZDOLŽNIMI OJAČITVAMI - 1. DEL

SHEAR RESISTANCE OF PANELS WITH TRAPEZOIDAL LONGITUDINAL STIFFENERS - PART 1

stran 63

mag. Mojca Radakovič, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Janez Marušič, univ. dipl. inž. agr.
doc. dr. Alojzij Juvanc, univ. dipl. inž. grad.

NAČRTOVANJE CESTNE POVEZAVE UPOŠTEVAJE RANLJIVOST OKOLJA

PLANNING ROADS ON THE BASE OF VULNERABILITY OF THE ENVIRONMENT

stran 73

Franc Maleiner, univ. dipl. kom. inž.

NEMŠKI PREDPIS O HONORARJIH ZA STORITVE ARHITEKTOV TER INŽENIRJEV (HOAI)

GERMAN OFFICIAL SCALE OF FEES FOR SERVICES BY ARCHITECTS AND ENGINEERS (HOAI)

stran 80

Mitja Rismal

Odgovor avtorja

stran 3 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

L. Pavlovčič, foto

Deformirani strižni panel po razbremenitvi

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si