Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3 - 2005

Številka: 3, Letnik: LIV

2005_03-0066-zac5.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 58

izr. prof. dr. Boris Kompare, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Jože Panjan, univ. dipl. inž. grad.

prof. dr. Mitja Rismal, starosta slovenskih inženirjev zdravstvene hidrotehnike, 75-letnik

stran 59

Popravek

stran 61

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.
mag. Irena Kopač

MARIBORSKA PITNA VODA JE BREZ PESTICIDOV IN NITRATOV

DRINKING WATER OF THE CITY OF MARIBOR IS WITHOUT PESTICIDES AND NITRATES

stran 70

dr. Janez Lapajne, univ. dipl. inž. fiz.
dr. Barbara Šket Motnikar, univ. dipl. inž. mat.

VERJETNOSTNO OCENJEVANJE POTRESNE NEVARNOSTI POMEMBNIH OBJEKTOV V SLOVENIJI

PROBABILITY SEISMIC HAZARD ASSESSMENT OF IMPORTANT STRUCTURES IN SLOVENIA

stran 79

Radovan Kotnik, univ. dipl. inž. grad.
Drago Kristan, univ. dipl. inž. str.
Barbara Mušič, univ. dipl. inž. grad.

RUŠENJE MOSTU ČEZ REKO KRKO PRI ČATEŽU

DEMOLITION OF BRIDGE OVER RIVER KRKA NEAR ČATEŽ

stran 84

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 3 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Arhiv Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., foto

Prva polovica novega mostu čez Krko pri Čatežu

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si