Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3 - 2003

Številka: 3, Letnik: LII

2003_03-0057-pkiz.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 50

Ron Klemenčič, M.Sc., B.Sc., P. E., predsednik Council on Tall Buildings and Urban Habitat

ZA BOLJŠE IN VARNEJŠE GRAJENO OKOLJE

TOWARD A BETTER AND SAFER BUILT ENVIRONMENT

stran 55

Milan Hajdukovič

POŽARNOZAŠČITNI PREMAZI ZA JEKLENE KONSTRUKCIJE

INTUMESCENT COATINGS FOR STEELWORK

stran 59

Rok Mlakar, univ. dipl. inž. grad.
Viktor Markelj, univ. dipl. inž. gradb.
red.prof. dr. Branko S. Bedenik

NATEZNI TRAKOVI PRI MOSTOGRADNJI

STRESS-RIBBON BRIDGES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si