Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3 - 1973

Številka: 3, Letnik: XXII

1973_03-0069-t7fs.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 61

Neža Exel, dipl. inž.

Vpliv atmosferne korozije na utrujenostno odpornost in duktilnost žice za prednapeti beton

The effect of atmospheric corrosion on the fatigue strengt and ductility of wires for prestressed concrete

stran 68

Mirko Mežnar, dipl. inž.

Gradnja HE »TARBELA DAM« v Pakistanu

The construction project »TARBELA DAM« in Pakistan

stran 78

Ing. Vladimir Čadež

Aktualnosti s III. seje IO ZGITJ

stran 79

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

stran

prof B. F.

Ob jubileju dela

stran 84

Danilo Gorjup, dipl. inž. arh.

Die Planung der Stadtkernerneuerung

stran 89

Anton Grimšičar, dipl. inž. geol.

Pomembnejši kriteriji za določanje kvalitete kamnin I

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si