Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3 - 1964

Številka: 3, Letnik: XIII

1964_03-0057-m2bd.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 49

Marjan Ferjan, inž.

Hidroizolacija ljubeljskega predora

HYDROINSULATION OF THE LJUBELJ TUNNEL

stran 54

Anton Grimšičar

Kvaliteta mineralnih agregatov za gradnjo cest

THE QUALITY OF MINERAL AGGREGATES FOR THE ROAD CONSTRUCTION

stran 60

Branko Ozvald, inž.

Direktno dimenzioniranje lesenih plošč glede na veljavne kriterije

DIRECT DIMENSIONING OF TIMBER BEAMS IN VIEW OF ACCEPTED CRITERIA

stran 64

Sergej Bubnov, inž.

Industrializacija stanovanjske izgradnje v Sloveniji z vidika potresne varnosti

INDUSTRIALIZATION OF HOUSE BUILDING IN SLOVENIA WITH THE VIEW TO EARTHQUAKE RESISTANCE

stran 72

dr. Leopold Müller, ing.
R. J.

Dr. Ing. Leopold Müller, Der Felsbau (R. J.)

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si