Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2,3 - 1980

Številka: 2, Letnik: XXIX

1980_02-03-0035-7vhb.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 34

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

PRESOJA POSAMEZNIH METOD ZA SANACIJO BLEJSKEGA JEZERA

THE JUDGEMENT OF INDIVIDUAL METHODS FOR SANITATION THE LAKE OF BLED

stran 53

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 57

Marjan Ferjan, dipl. ing.

KIDRIČEV NAGRAJENEC VIKTOR TURNŠEK

stran 58

Ciril Stanič

SEDEMDESET LET MAKSA MEGUŠARJA

stran 59

Vujo Skendžić, ing., Predsednik ZITJ

IZ ZVEZE INŽENIRJEV IN TEHNIKOV JUGOSLAVIJE

stran 61

Ocepek Valentin, dipl. inž. geol.
Grimšičar Anton, dipl. inž. geol.

RAZPROSTRANJENOST, LASTNOSTI IN UPORABNOST KARBONATNIH KAMNIN SLOVENIJE (Drugi del)

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si