Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2,3 - 1968

Številka: 2, Letnik: XVII

1968_02-03-0037-c42r.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 26

Boris Vadnjal

Narodno - gospodarska hrbtenica Slovenije

NATIONAL-ECONOMIC BACKBONE OF SLOVENIA

stran 27

dr. Marjan Žagar, univ. doc.

Mednarodna vloga slovenskega cestnega omrežja s posebnim ozirom na pomen štajersko - primorske magistrale

INTERNATIONAL SIGNIFICANCE OF THE SLOVENIAN ROAD NETWORK

stran 38

Jurij Vojska, dipl. inž.

Omrežje hitrih cest v Sloveniji s posebnim ozirom na hitro cesto Šentilj - Gorica

NETWORK OF EXPRESSWAYS IN SLOVENIA

stran 44

Miran Marussig, dipl. inž.

Prometni in tehnični pomen hitre ceste Šentilj - Gorica

TRAFFIC AND TECHNICAL SIGNIFICANCE OF THE PROPOSED EXPRESSWAY ŠENTILJ - GORICA

stran 48

Marjan Dolenc, dipl. ekon.

Kako ocenjevati narodno-gospodarske koristi in stroške sodobne hitre ceste Šentilj - Gorica

NATIONAL ECONOMIC BENEFITS AND COSTS OF THE MODERN EXSPRESSWAY ŠENTILJ-GORICA

stran 56

Leo Avanzo, dipl. inž.

Moderni načini projektiranja cest

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si