Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2 - 2007

Številka: 2, Letnik: LVI

2007_02-0034-t43x.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 30

Janez Duhovnik

doc. dr. Janez Reflak - 70 let

stran 31

dr. Tomaž Rojc, univ. dipl. inž. grad.

O MULTIPLIKATIVNI TEORIJI HIPERELASTO-PLASTIČNIH TELES PRI VELIKIH DEFORMACIJAH IN OBJEKTIVNOSTI NUMERIČNIH ALGORITMOV, I. DEL: TEORIJA

ON MULTIPLICATIVE THEORY OF HYPERELASTO-PLASTIC BODIES AT LARGE STRAINS AND OBJECTIVITY OF NUMERICAL ALGORITHMS. PART I: THEORY

stran 45

as. Janja Kramer, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Renata Jecl, univ. dipl. inž. grad.

NUMERIČNA REŠITEV KONVEKTIVNEGA TOKA V POROZNI KOTANJI ZARADI DVOJNE DIFUZIJE

NUMERICAL SOLUTION OF DOUBLE DIFFUSION NATURAL CONVECTION IN POROUS CAVITY

stran 52

doc. dr. Jože Lopatič, podpredsednik SDGK

28. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE

stran 3 ovitka

Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad.

SEMINARJI O EVROKODIH

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Willy Brueckner, foto

Gradnja Puhovega mostu preko Drave na Ptuju

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si