Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2 - 2006

Številka: 2, Letnik: LV

2006_02-0034-abfw.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 30

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom.

DIMENZIONIRANJE KANALIZACIJSKIH RAZBREMENILNIH NAPRAV PO NEMŠKIH ATV SMERNICAH (2)

DIMENSIONING OF SEWER OVERFLOWS ACCORDING TO GERMAN ATV GUIDANCE (2)

stran 38

Jelenko Ačanski, univ. dipl. inž. grad.

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA ŽELEZNIŠKEGA NADVOZA 4-8 NAD AC PESNICA - LENART

DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE RAILWAY OVERPASS 4-8 OVER THE PESNICA-LENART MOTORWAY

stran 44

Milan Rajh, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Andrej Štrukelj, univ. dipl. inž. grad.

OD BRVI DO MOSTA (REKONSTRUKCIJA ZRKOVSKE BRVI)

FROM FOOTBRIDGE TO BRIDGE (RECONSTRUCTION OF ZRKOVCI FOOTBRIDGE)

stran 49

mag. Andrej Kerin, univ. dipl. inž. grad., Predsednik organizacijskega odbora kongresa

PRVI SVETOVNI KONGRES ZDRUŽENJ ICEC IN IPMA O PROJEKTNEM MANAGEMENTU

stran 51

Đorđe Obradović, univ. dipl. inž. grad.

TAKE Svetovna zveza gradbenikov esperantistov

stran 52

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

J. Ačanski, foto

Nadvoz 4-8 nad AC Pesnica-Lenart

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si