Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2 - 2005

Številka: 2, Letnik: LIV

2005_02-0038-8v6f.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 34

mag. Peter Vidmar, univ. dipl. inž. tehnol. prom.
prof. dr. Stojan Petelin, univ. dipl. inž. stroj.
Peter Šavnik, univ. dipl. inž. grad.

PRENOS TOPLOTE IN GIBANJE FLUIDOV MED POŽAROM V CESTNEM PREDORU

HEAT TRANSFER AND FLUID MOVEMENT DURING FIRE IN THE ROAD TUNNEL

stran 42

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom.

PRVO VAKUUMSKO KANALIZACIJSKO OMREŽJE V SLOVENIJI

FIRST VACUUM SEWERAGE SYSTEM OF SLOVENIA

stran 49

dr. Drago Saje, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV VRSTE IN KOLIČINE CEMENTA NA ČASOVNI POTEK KRČENJA BETONOV Z VISOKO TRDNOSTJO

THE INFLUENCE OF CEMENT TYPE AND QUANTITY ON TIME DEVELOPMENT OF SHRINKAGE OF HIGH STRENGTH CONCRETE

stran 3 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Simon Brlek, DDC, foto

Vzhodni portal predora Kastelec

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si