Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2 - 2003

Številka: 2, Letnik: LII

2003_01-0002-46gr.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 26

prof. dr. Borut Dobovišek, univ. dipl. inž. gradb.

ZNANJE SE PRENAVLJA, INOVATIVNOST, KREATIVNOST IN RAZUMEVANJE SO PRAVA POPOTNICA ZA PRAKSO

KNOWLEDGE CHANGES, INVENTIVITY, CREATIVITY AND UNDERSTANDING ARE THE TRUE VIATICUM FOR THE PRAXIS

stran 33

Stipe Šošo, inž. grad.

VPLIV SPREMEMBE LEGE TIROV IMA IZBOR NAČINA SANACIJE PREDORA POGANEK NA ŽELEZNIŠKI PROGI ZIDANI MOST - LJUBLJANA

THE IMPACT OF THE CHANGES OF THE TRACK POSITION ON THE CHOICE OF THE REHABILITATION OF THE TUNNEL POGANEK ON THE RAILWAY-LINE ZIDANI MOST - LJUBLJANA

stran 39

izr. prof. dr. Vojko Matko

MERJENJE POROZNOSTI OB UPORABI KVARČNIH KRISTALOV

MEASUREMENT OF POROSITY USING QUARTZ CRYSTALS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si