Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2 - 2002

Številka: 2, Letnik: LI

2002_02-0029-frmg.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 26

Anka Holobar, strokovna služba ZDGITS

ZDGITS IMA NOVO VODSTVO

stran 27

doc. dr. Branko Zadnik

NOVI POGLEDI NA ZASNOVO TEMELJENJA DALJNOVODNIH STEBROV

NEW APPROACH ON THE DESIGN OF THE FOUNDATION

stran 35

prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.
mag. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.
mag. Iztok Klemenc, univ. dipl. inž. grad.
mag. Igor Lavrič, univ. dipl. inž. str.

VPLIV PROMETNIH VIBRACIJ NA KAMNITE ZIDANE STAVBE

INFLUENCE OF TRAFFIC INDUCED VIBRATIONS ON STONE-MASONRY BUILDINGS

stran 44

dr. Janez Lapajne, univ. dipl. inž. fiz.
dr. Barbara Šket Motnikar, univ. dipl. inž. mat.
Polona Zupančič

TOLMAČ KARTE POTRESNE NEVARNOSTI SLOVENIJE

SEISMIC HAZARD MAP OF SLOVENIA - EXPLANATORY TEXT

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si