Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2 - 2000

Številka: 2, Letnik: XLIX

2000_02-0032-ckmy.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 26

Dr. Renata Jecl, univ. dipl. inž. gradb.

MODELIRANJE PRENOSNIH POJAVOV V POROZNI SNOVI Z ROBNO-OBMOČNO INTEGRALSKO METODO

BOUNDARY-DOMAIN INTEGRAL METHOD FOR TRANSPORT PHENOMENA IN POROUS MEDIA

stran 36

asist. dr. Živa Kristl, univ. dipl. inž. arh.

SVETLOBNI JAŠKI KOT DODATEN VIR DNEVNE SVETLOBE V STAVBAH

LIGHT WELLS AS COMPLEMENTARY DAYLIGHT SOURCE IN BUILDINGS

stran 45

Mag. Svitan Gaborovič, dipl. univ. inž.
Mag. Matej Mencinger, profesor

IZRAČUN UPOGIBNICE S PROGRAMOM SCIENTIFIC NOTEBOOK

CALCULATING DEFLECTION LINE USING SCIENTIFIC NOTEBOOK

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si