Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2 - 1974

Številka: 2, Letnik: XXIII

1974_02-0029-gnhc.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 26

Dušan Legiša, dipl. inž.

MEHKI JEZOVI

INFLATABLE DAMS

stran 32

Milovan Pleskovič, dipl. inž.

Podtalnica črpališč Ljubljanskega polja in možnosti dodatnega napajanja

THE GROUNDWATER OF THE LJUBLJANA BASIN

stran 37

Erwin Schwarzer, dipl. inž.

RAZMIŠLJANJA IN PROGNOZE

CONSIDERATIONS AND PROGNOSIS

stran 43

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov - novice iz kolektivov

FROM OUR ENTERPRISES

stran 53

Jože Boštjančič, dipl. inž.
Vida Koprivec, dipl. inž.
Vinko Koren, dipl. inž.

Metode opazovanja visokih jezov v SR Sloveniji

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si