Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2 - 1973

Številka: 2, Letnik: XXII

1973_02-0041-lakt.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 37

Vukašin Ačanski, dipl. inž.
Jože Klenovšek, dipl. inž.
Boltežar Hvastija, dipl. inž.

Problematika izvennivojskih križanj prometnih poti

Problems of thoroughfares crossing out of level

stran 43

Jože Pogačar, dipl. inž.

Projekt in gradnja nadvoza čez železnico pri Dervišah na avtocesti Šentilj-Nova Gorica (odsek Logatec-Unec)

Project and building of superway over the railway at Derviše on the highway Šentilj-Nova Gorica (section Logatec-Unec)

stran 50

Rudolf Rajar, dipl. inž.
Vladimir Verbovšek, dipl. inž.

Uporaba razbremenilnika tipa »Zlatoličje« pri HE OHAU-A (Nova Zelandija)

Application of pressure relief valve of the type ‘‘Zlatoličje” in the HP OHAU-A (New Zeland)

stran 53

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

stran 56

Marjan Debelak, dipl. inž. arh.

Planiranje in načrtovanje za rekreacijo

Planen und Bauen für die Freizeit

stran 57

Veljko Namorš, dipl. inž.
Miha Rojec, dipl. inž.
Tomo Gečev, dipl. inž.

Lahki betonski bloki iz ekspandirane gline »GLINOPOR«

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si