Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2 - 1966

Številka: 2, Letnik: XV

1966_02-0028-bvfe.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 26

Marjan Petkovšek, dipl. inž. arh.
prof. Silvan Prodan

Kratek oris urbanistične zasnove Slovenskega Primorja

Short description of the Slovene coast region

stran 30

Friderik Vrečko, dipl. inž.

Koprska železnica - potek trase, gradnja in njeni problemi

Koper railway-route, construction, and problems

stran 33

Miloš Gnus, dipl. inž.

Zasnova in izgradnja koprske luke

stran 37

Ciril Stanič, v. gradb. tehn.

Cestno-prometni problemi Slovenskega Primorja

Road traffic problems on the Slovene coast region

stran 39

Branko Magajna, dipl. ekon.

Nekateri ekonomski aspekti gradnje koprske luke in železnice Koper-Prešnica

Some economical aspects regarding the port of Koper and the railway Koper-Prešnica

stran 44

Zveza gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije

Sklepi plenuma ZGIT Slovenije v Kopru 5. in 6.februarja 1966

stran 44

M. Prezelj, dipl. inž.

Tovarna betona

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si