Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2 - 1965

Številka: 2, Letnik: XIV

1965_02-0029-mg52.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 21

prof. Svetko Lapajne, inž.

Kritični pogledi na dimenzioniranje betona v tisnjenih in upogibanih delih konstrukcij

Critical view on the dimensioning of concrete in compressed and bended construction members

stran 27

Igor Levstek, dipl. inž.

Seizmomagnetni efekt in možnost napovedovanja potresov

Seismo-magnetic effect and the pos-27 sibility of forecasting earthquakes

stran 30

Jože Starič, dipl. inž.

Razpokanje betona v armiranih elementih

stran 37

Marjan Prezelj, dipl. inž.

Varstvo voda v Švici

stran 41

Jože Hlebce, dipl. inž.

Fuge v betonskih cestiščih

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si