Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 12 - 2003

Številka: 12, Letnik: LII

2003_12-0334-mp2t.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 295

ZDGITS

NAGRAJENI GRADBENIKI

stran 296

Dušan Rožič, univ. dipl. inž. grad.
Viktor Markelj, univ. dipl. inž. gradb.

RAČUNSKA ANALIZA KONSTRUKCIJE MOSTU ČEZ MURO

STRUCTURAL ANALYSIS OF THE MURA BRIDGE

stran 303

Maja Žiberna, univ. dipl. inž. grad.
Radovan Kotnik, univ. dipl. inž. grad.
Drago Kristan, univ. dipl. inž. str.
Tone Jesenovec, str. teh.
Jože Sovič, dipl. inž. kem.
Veljko Flis, univ. dipl. inž. grad.
Mirko Zule, univ. dipl. inž. grad.

GRADNJA AVTOCESTNEGA MOSTU ČEZ MURO

CONSTRUCTION OF HIGHWAY BRIDGE OVER RIVER MURA

stran 309

Anka Holobar, strokovna služba ZDGITS

SKUPŠČINA ZDGITS V CELJU 14.11.2003

stran 312

Izvršni odbor ZDGITS

PROGRAM AKTIVNOSTI ZDGITS ZA LETI 2004-2005

stran 313

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

NOVI DIPLOMANTI

stran 314

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

KOLEDAR PRIREDITEV

stran 315

ZDGITS

VSEBINA LETNIKA 52

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si