Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 12 - 2002

Številka: 12, Letnik: LI

2002_12-0376-etjd.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 336

Marjan Vengust, Predsednik ZDGITS

NOVOLETNO VOŠČILO

stran 339

izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.
dr. Gregor Petkovšek, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Mitja Brilly, univ. dipl. inž. grad.
Luka Štraus, univ. dipl. inž. grad.

PRODNA BILANCA POVODJA REKE KORITNICE - 2. MORFOLOŠKE SPREMEMBE

SEDIMENT BUDGET OF THE KORITNICA RIVER BASIN - 2. MORPHOLOGICAL CHANGES

stran 346

mag. Ana Petkovšek, univ. dipl. inž. geol.

POMEN GEOTEHNIČNIH RAZISKAV PRI PREUČEVANJU DROBIRSKIH TOKOV IN PRVE SLOVENSKE IZKUŠNJE

THE IMPORTANCE OF GEOTECHNICAL RESEARCH IN STUDYING DEBRIS FLOWS AND THE FIRST SLOVENIAN EXPERIENCES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si