Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 12 - 2001

Številka: 12, Letnik: L

2001_12-0314-n2zp.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 274

dr. Janez Reflak, predsednik Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije
dr. Janez Duhovnik, urednik Gradbenega vestnika
Gorazd Humar, predsednik Upravnega odbora matične sekcije gradbenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije

V SLOGI IN ZNANJU JE MOČ

stran 275

Marko Brezigar, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Bogdan Zgonc, univ. dipl. inž. grad.

ŽELEZNIŠKA POVEZAVA MED SLOVENIJO IN MADŽARSKO - PROJEKT DVEH DRŽAV

RAILWAY LINK BETWEEN SLOVENIA AND HUNGARY - TWO COUNTRIES PROJECT

stran 291

Tinkara Kopar, univ. dipl. inž. kem.
mag. Vilma Ducman, univ. dipl. inž. kem.

OVREDNOTENJE MERILNE NEGOTOVOSTI PRI PRESKUŠANJU GRADBENIH MATERIALOV

EVALUATION OF THE MEASUREMENT UNCERTAINTY IN TESTING OF BUILDING MATERIALS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si