Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 12 - 1985

Številka: 12, Letnik: XXXIV

1985_12-0271-7kbf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 246

Mag. Peter Dobrila

REŠEVANJE PLOŠČ Z NUMERIČNIMI METODAMI TER ANALIZA OBSTOJEČIH PROGRAMOV

A NUMERICAL PLATE BENDING ANALYSIS AND COMPUTER PROGRAMS COMPARISION

stran 253

Dr. Mirko Pšunder, dipl. inž.
Franc Cafnik, dipl. inž.

MONTAŽNO-DEMONTAŽNI OBJEKTI Z VIDIKA PROJEKTIRANJA, TEHNOLOGIJE IN EKONOMIKE GRAJENJA

stran 263

Jovan Miloševič, dipl. ing. arch.

GRADNJA PRISTANA

stran 265

Mag. Igor Špacapan, dipl. inž.

POMEN MEHANIČNIH LASTNOSTI TAL ZA PROJEKTIRANJE KONSTRUKCIJ, KI SO MED EKSPLOATACIJO LAHKO TUDI DINAMIČNO OBREMENJENE

THE MEANING OF MECHANICAL SOIL PROPERTIES FOR PLANNIN OF STRUCTURES DYNAMICALLY DURING EXPLOITATION

stran 270

Mag. Boris Škerbinek, dipl. ing. gradb.

NEKATERI PRIMERJALNI PARAMETRI V SISTEMU IZGRADNJE MONTAŽNIH FARM PROGRAMA »F«

SOME COMPARATIVE PARAMETERS OF THE »F« SYSTEM OF PREFABRICATED STOCKING FARMS

stran 275

IVAN LAH

stran 276

Milena Skorobrijin, dipl. inž. grad.

USPEŠNI TUDI V LETU 1985

stran 277

Lojze Cepuš

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

From our enterprises

stran 285

mag. Stane Drolje, dipl. inž., hem. teh.
mag. Damijana Dimic, dipl. inž. hem. teh.

MATERIALI ZA IZVEDBO SPECIALNIH DEL V NOVOGRADNJAH IN ZA REVITALIZACIJO POŠKODOVANIH OBJEKTOV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si