Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 12 - 1972

Številka: 12, Letnik: XXI

1972_12-0283-hjad.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 249

Sergej Bubnov, dipl. inž., odgovorni urednik

Ob zaključku XXI. letnika

stran 250

Sergej Bubnov, dipl. inž., odgovorni urednik

Ob otvoritvi avtoceste Vrhnika - Postojna

stran 251

Lojze Blenkuš, dipl. inž.

Družbeno-ekonomski vidiki dolgoročnega programa za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje republiških cest v SR Sloveniji v obdobju 1971-1985

SOCIAL-ECONOMICAL ASPECTS OF THE LONGTIME PROGRAM FOR BUILDING, RECONSTRUCTION, AND KEEPING OF REPUBLIC ROADS IN SR SLOVENIA IN THE PERIOD FROM 1971 TO 1985

stran 262

Rudolf Cimolini , dipl. inž.

Osnove in tehnična izhodišča pri zasnovi dolgoročnega programa za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje republiških cest v SR Sloveniji v obdobju 1971-1985

BASES AND TECHNICAL STARTING POINTS FOR PREPARING THE LONGTIME PROGRAM FOR BUILDING, RECONSTRUCTION, AND KEEPING OF THE REPUBLIC ROADS IN SR SLOVENIA IN THE PERIOD FROM 1971 TO 1985

stran 271

Rudi Šimac, dipl. oec.
Vladimir Čadež, dipl. inž.
Viktor Turnšek, dipl. inž.
Borut Maister, dipl. inž.
Dušan Hvala, dipl. inž. arh.
Sergej Bubnov, dipl. inž.
Ciril Stanič, vgt.
Jože Ferenčak, dipl. inž.
Lavoslav Levstik, vgt.
Stane Divjak, vgt.
Lojze Blenkuš, dipl. inž.
Miloš Polič, dipl. inž.

RAZPRAVA O CESTNI PROBLEMATIKI

stran 277

Viktor Turnšek, dipl. inž. l.r.

ZAKLJUČKI JAVNE RAZPRAVE

stran 278

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si