Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11 - 2005

Številka: 11, Letnik: LIV

2005_11-0301-md2g.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 261

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom.

DIMENZIONIRANJE KANALIZACIJSKIH RAZBREMENILNIH NAPRAV PO NEMŠKIH ATV SMERNICAH (1)

DIMENSIONING OF SEWER OVERFLOWS ACCORDING TO GERMAN ATV GUIDANCE (1)

stran 273

izr. prof. dr. Drago Sever, univ. dipl. inž. gradb.
mag. Matej Dobovšek, univ. dipl. inž. prom.

SPREJEMLJIVOST METODOLOGIJE ZA PROMETNO DIMENZIONIRANJE SEMAFORIZIRANIH KRIŽIŠČ PO HCM 2000 V SLOVENSKEM URBANEM OKOLJU

ACCEPTABILITY OF HCM 2000 METHODOLOGY FOR TRAFFIC DIMENSIONING OF SIGNALIZED INTERSECTIONS IN SLOVENE URBAN ENVIRONMENT

stran 279

dr. Peter Lipar, univ. dipl. inž. grad.
mag. Jure Kostanjšek, univ. dipl. inž. grad.

PRIORITETA PROMETNOVARNOSTNIH UKREPOV NA PREHODIH ZA PEŠCE

PEDESTRIAN CROSSINGS PRIORITY FOR PEDESTRIAN SAFETY

stran 285

Prof. dr. Ludvik Trauner

ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA

stran 288

izr. prof. dr. Tomaž Tollazzi

PRVO MONTAŽNO KROŽNO KRIŽIŠČE V SLOVENIJI

stran 3 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Radmilo Perunović, foto

Montažno krožno križišče na Koroški cesti v Mariboru

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si