Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11 - 2003

Številka: 11, Letnik: LII

2003_11-0304-q7vb.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 266

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

ZASNOVA AVTOCESTNEGA MOSTU ČEZ MURO

CONCEPTUAL DESIGN OF HIGHWAY BRIDGE OVER MURA RIVER

stran 276

dr. Gregor Petkovšek, univ. dipl. inž. grad.
dr. Lidija Globevnik, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

POVRŠINSKA EROZIJA NA EKSPERIMENTALNEM POVODJU REKE DRAGONJE - TRENDI V ZADNJIH 40 LETIH

SURFACE SOIL EROSION IN THE EXPERIMENTAL WATERSHED OF RIVER DRAGONJA - TRENDS IN THE PAST 40

stran 282

Vesna Kralj, prof. mat. in teh p.
prof. dr. Viktor Grilc, univ. dipl. inž. kem.

PROBLEMATIKA GRADBENIH ODPADKOV V SLOVENIJI - STANJE IN SMERNICE ZA RAVNANJE Z NJIMI

THE PROBLEM OF CONSTRUCTION ANO DEMOLITION WASTE IN SLOVENIJA -MANAGEMENT ANO WAYS OF SOLUTION

stran 288

mag. Barbara Škraba, generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije

USTANOVLJEN EVROPSKI SVET INŽENIRSKIH ZBORNIC

stran 289

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

KOLEDAR PRIREDITEV

stran 290

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

NOVI DIPLOMANTI

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si