Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11 - 2002

Številka: 11, Letnik: LI

2002_11-0337-xh3j.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 302

Akademik prof. dr. Peter Fajfar

POENOSTAVLJENA NELINEARNA ANALIZA KONSTRUKCIJ PRI POTRESNI OBTEŽBI

SIMPLIFIED NON-LINEAR SEISMIC ANALYSIS OF STRUCTURES

stran 316

izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.
Luka Štravs, univ. dipl. inž. grad.
dr. Gregor Petkovšek, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Mitja Brilly, univ. dipl. inž. grad.

PRODNA BILANCA POVODJA REKE KORITNICE - 1. LETNA PRODONOSNOST

SEDIMENT BUDGET OF THE KORITNICA RIVER BASIN -1. YEARLY SEDIMENT TRANSPORT RATES

stran 322

dr. Gregor Petkovšek, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

DOLOČITEV DEJAVNIKA EROZIVNOSTI PADAVIN IN ODTOKA R NA PODLAGI DNEVNIH PADAVIN NA POVODJU DRAGONJE

DETERMINATION OF RAINFALL AND RUNOFF EROSIVITY R-FACTOR BASED ON DAILY PRECIPITATION DATA FOR THE DRAGONJA CATCHMENT

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si