Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11 - 1972

Številka: 11, Letnik: XXI

1972_11-0239-xcmw.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 210

Marjan Prezelj, dipl. inž.
Jože Kolar, dipl. inž.

Pogled na razvoj ljubljanske kanalizacije ob 20-letnici ustanovitve komunalnega podjetja »Kanalizacija Ljubljana«

Development and work of the enterprise »Kanalizacija Ljubljana« at the 20th foundation’s anniversary

stran 215

Jože Kolar, dipl. inž.
TEAM avtorjev

Gradnja osnovnih zbiralnikov

Building of the base collectors

stran 217

Jože Kolar, dipl. inž.
TEAM avtorjev

Proizvodnja betonskih cevnih elementov

Production of the concrete tube units

stran 220

Jože Kolar, dipl. inž.
TEAM avtorjev

Gradnja predorov za potrebe kanalizacije

Building of the tunnels for the sewerage

stran 222

Jože Kolar, dipl. inž.
TEAM avtorjev

Čiščenje odpadne vode

Cleaning of sewage

stran 227

Jože Kolar , dipl. inž.
TEAM avtorjev

Sistem za daljinsko kontrolo obratovanja črpališč in čistilnih naprav na kanalizacijskem omrežju Ljubljane

System of automatical control of the pump and cleaning equipment of sewerage network in Ljubljana

stran 229

Jože Kolar, dipl. inž.
TEAM avtorjev

Sodelovanje pri izgradnji Trga revolucije

Collaboration at the building of »Trg revolucije«

stran 231

Jože Kolar, dipl. inž.
TEAM avtorjev

Instalacijski kolektorji

Installation collectors

stran 232

Jože Kolar, dipl. inž.
TEAM avtorjev

Kataster kanalskega omrežja

Register of the sewerage network

stran 233

Jože Kolar, dipl. inž.
TEAM avtorjev

Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Keeping of the sewerage network

stran 237

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

stran 241

Marjan Ferjan, dipl. inž.

Prednapeti cevovod za dovod Radovne v Blejsko jezero

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si