Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11 - 1967

Številka: 11, Letnik: XVI

1967_11-0242-vxmu.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 205

Lojze Blenkuš, dipl. inž.

Vodno gospodarstvo v Sloveniji - danes in jutri

Hydrotechnical economy in Slovenia - today and tomorrow

stran 207

Franc Lah, dipl. inž.

Deset let splošnih vodnih skupnosti v SR Sloveniji

Ten years activity of the general hydrotechnical communities in Slovenia

stran 213

Boris Delak, dipl. inž.

Zavod za vodno gospodarstvo SRS in njegovo mesto v vodnem gospodarstvu Slovenije

Institute for hydrotechnical economy of Slovenia

stran 215

Jože Pintar, dipl. inž.

Pomen urejanja hudournikov v SR Sloveniji

Importance of regulation of mountain torrents in Slovenia

stran 218

prof. dr. Milovan Goljevšček, inž.

Vodogradbeni laboratorij kot znanstvena ustanova za raziskave v vodnem gospodarstvu

Hydraulic laboratory as a scientific institution

stran 220

Jože Kolar, dipl. inž.

Gradnja instalacijskega kolektorja v Ljubljani

Construction of a installation collector in Ljubljana

stran 224

V. Marinko

Društvene novice

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si