Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11 - 1966

Številka: 11, Letnik: XV

1966_11-0235-y8tn.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 205

dr. Franc Jenko, inž.

Plovna zveza Podonavje-Jadran

Navigable connection from the basin of the Danube river to the Adriatic Sea

stran 209

Viktor Turnšek, dipl. inž.

Dimenzioniranje po porušitveni metodi, obravnavano z aspekta verjetnosti

Dimensioning by the destructive method considered in probability aspect

stran 212

Ladislav A. Jenček, dipl. inž.
Andrej Zajc, dipl. inž.

Katodna zaščita sider jezu Melje hidroelektrarne Srednja Drava I

Cathodic protection of dam of Melje for hydro-electric power plant Srednja Drava I

stran 216

Marjan Prezelj, dipl. inž.

Prefabricirana hiša za parkiranje

stran 219

Franc Čepon, dipl. inž.

Problem atestacije

stran 220

R. D.

Gradnja za trg

stran 221

Nada Jarič Šolmajer, dipl. inž.

Tipska vrata »Liko«, Vrhnika

stran 225

Neža Exel, dipl. inž.

Trni za proizvodnjo votlakov

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si