Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11 - 1965

Številka: 11, Letnik: XIV

1965_11-0241-dwnu.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 197

Hugo Keržan, dipl. inž.

Ob 20. obletnici podjetja »Gradis« Ljubljana

stran 198

dr. Franc Jenko, inž.

Stalna ojezeritev Cerkniškega jezera

Possible water stabilization of the Cerknica Lake

stran 201

Franc Čačovič, dipl. inž.

Uporaba digitalnega elektronskega računalnika pri reševanju statičnih, dinamičnih in napetostnih problemov s področja gradbeništva

Use of the digital electronic computers for solving static, dynamic, and stress problems in civil engineering

stran 205

France Bajželj, dipl. inž.

Gradnja hidrocentrale Trnovo

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si