Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11 - 1964

Številka: 11, Letnik: XIII

1964_11-0257-3dyp.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 200

Marjan Prezelj, inž.

Izločanje fosfatov - tretja stopnja čiščenja odpadnih voda

Phosphates removal - the third phase of waste water clarifying

stran 203

Svetko Lapajne, inž.

Most pri Cenovi gubi

The bridge »Cenova guba«

stran 204

Nadvoz v Podtaboru (Podbrezje)

The over-bridge Podtabor (Podbrezje)

stran 207

Branko Ozvald, inž.

Pomen matematičnega značaja fizikalnih vrednot v tehniki

The significance of mathematical character of physical values in technics

stran 210

Svetko Lapajne, inž.

Tolmačenje naših predpisov »Dimenzioniranje gradbenih objektov v potresnih območjih« z inženirskega gledišča

Explanation of our (slovene) regulations: »Dimensioning of buildings in earthquake zones« - from the engineering point of view

stran 213

Marjan Prezelj, inž.
M. V.

Vesti

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si