Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Številka: 11, Letnik: XLVII

1998_11-12-0255-kwss.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 238

prof. Peter Gabrijelčić

MOSTOVI S POŠEVNIMI ZATEGAMI - SIMBOLI ČASA

CABLE - STAYED BRIDGES - EPOCH SYMBOLS

stran 244

Phillip Wallace

PROIZVODNJA IN MONTAŽA POŠEVNIH ZATEG ZA MOST ČEZ LJUBLJANICO

FABRICATION AND ERECTION OF STAY CABLES FOR THE BRIDGE OVER THE LJUBLJANICA

stran 249

Drago Ocepek, dipl. inž. geol.
Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gr.

IZVEDBA IZKOPA IN VZPOSTAVITEV TEHNIČNEGA OPAZOVANJA V PROSTORU GRADNJE POKRITEGA VKOPA - GALERIJE STRMEC

CONSTRUCTION WITH MONITORING IN SPACE OF BUILDING COVERED CUTTING SLOPES - GALLERY STRMEC

stran 256

prof. Vukašin Ačanski, un. dipl. inž. gr.
Branko Durič, inž. gr.
mag. Marko Završki, un. dipl. inž. gr.

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA MOSTU HC 4,5-12 POD ŽELEZNIŠKO PROGO NA HC BDC - SLIVNICA

DESIGN AND CONSTRUCTION OF BRIDGE HC 4,5-12 BELOW RAILWAY TRACK ON THE HIGHWAY BDC - SLIVNICA

stran 262

GRADIS - Nizke gradnje, d.d.

PREMOŠČANJE PO TEHNOLOGIJI NARIVANJA

PUSHING - OVER TECHNOLOGY

stran 267

GRADIS - Nizke gradnje, d.d.

IZVEDBA OBJEKTOV PO TEHNOLOGIJI VRIVANJA V ŽELEZNIŠKI NASIP

JACKING TROUGH RAILWAY ENBANKMENT TECHNOLOGY

stran 271

GRADIS - Nizke gradnje, d.d.

TRAJNO GEOTEHNIČNO SIDRO GRADIS GNSS - n

PERMANENT GEOTECHNICAL ANCHOR GRADIS GNSS - n

stran 277

Ljubo Korpar, dipl. inž. grad., vodilni projektant

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA NADVOZOV NA VOZLIŠČU AC V SLIVNICI

DESIGN AND CONSTRUCTION OF OVERPASSES AT SLIVNICA MOTORWAY JUNCTION

stran 284

Jože DROBEŽ, dig

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA OPORNEGA ZIDU IN PILOTNE STENE OZ-06 NA AVTOCESTNEM ODSEKU VRANSKO - BLAGOVICA

DESIGN AND CONSTRUCTION OF RETAINING WALL AND PILE WALL OZ-06 ON THE MOTORWAY SECTION VRANSKO - BLAGOVICA

stran 290

GRADIS NOVA

PROTIHRUPNE OGRAJE V MONTAŽNI IZVEDBI TIP GRADIS NOVA

ANTI-NOISE FENCES CARRIED OUT OF PREFABRICATED ELEMENTS TYPE GRADIS NOVA

stran 292

Miroslav Ogrizek, inž. str.

GRADISOVA TEHNOLOGIJA GLOBOKEGA TEMELJENJA NA ZABITIH PILOTIH

GRADIS’S TECHNOLOGY OF DEEP FOUNDATION USING DRIVEN PILES

stran 302

Mirko Štuhec, dipl. inž. el.

PROIZVODNJA BETONA

PRODUCTION OF CONCRETE

stran 307

GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.
Iztok Pusovnik

STATIČNA SANACIJA Z UPORABO BRIZGANIH BETONOV

STATIC REHABILITATION USING SPRAYED CONCRETES

stran 310

Andrej Peteln, dipl. inž. gradb., vodja razvojno-tehnične službe

NOVA GENERACIJA PREDNAPETIH BETONSKIH ŽELEZNIŠKIH PRAGOV IZ GRADISA

NEW GENERATION OF PRESTRESSED CONCRETE RAILWAY SLEEPERS FROM GRADIS

stran 318

GRADBENI VESTNIK - LETNO KAZALO

GRADBENI VESTNIK - ANNUAL TABLE OF CONTENTS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si