Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1997

Številka: 11, Letnik: XLVI

1997_11-12-0331-vt7p.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 312

L. Hanžič
R. Ilič

VPLIV POROZNOSTI TAL NA KONCENTRACIJO RADONA V OBJEKTIH

The Influence of Porous Ground on Radon Concentration in Buildings

stran 318

Dr. Marjana Šijanec Zavrl, dipl. inž. gr.
Tadej Gruden, dipl. inž. gr.

ENERGETSKA OBNOVA STANOVANJSKIH STAVB V SLOVENIJI

Approach to energy restoration of residential buildings in Slovenia

stran 328

Dobroslav Čabrilo, dipl. inž. grad., projektant

REKONSTRUKCIJA VIADUKTA RAVBARKOMANDA

Ravbarkomanda Viaduct Reconstruction

stran 333

prof. dr. Frano Damjanić
Klavdija Tajnikar, dipl. inž. gradb.
prof. dr. Janez Duhovnik

ANALIZA MEHANSKEGA OBNAŠANJA VIADUKTA RAVBARKOMANDA PO SANACIJI

Analysis of Mechanical Behaviour of Repaired Ravbarkomanda

stran 338

Doc. dr. Franc Saje, dipl. inž. gradb.

MOŽNOSTI RAZVOJA LESENIH KONSTRUKCIJ

The possibilities of development in the field of timber structures

stran 344

asist. dr. Srečko Vratuša, dipl. inž. gradb.

PROGRAMSKA ORODJA ZA DIMENZIONIRANJE LESENIH ELEMENTOV

The Software Tools for design of timber elements

stran 349

mag. Peter Dobrila, višji predavatelj
Igor Fujs, dipl. inž. gr.
asist. mag. Miroslav Premrov

RAČUNALNIŠKI PROGRAM ZA ANALIZO NOSILNOSTI LESENIH PREREZOV PO PREDPISIH EC 5

A Computer Program for Analysis of Bearing Capacity of Timber Structures due to use EC 5

stran 354

mag. Drago Saje, dipl. inž. gradb., mladi raziskovalec
asistent Franci Kavčič, dipl. inž. gradb.

BETONI VISOKIH TRDNOSTI V SVETU IN PRI NAS

High-Strength Concrete in the World and in Slovenia

stran 362

Srečko Fridl, dipl. inž. gradb.

STATIČNA PRESOJA LESENIH KONSTRUKCIJ

Static Analysis of Timber Constructions

stran 370

prof. dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. gradb., direktor
mag. Iztok Klemenc, dipl. inž. gradb., raziskovalni sodelavec

POTRESNA ODPORNOST ZIDANIH STAVB Z NAVPIČNIMI VEZMI: RAZISKAVE IN RAČUNSKA ANALIZA

Seismic Behavior of Confined Masonry Buildings: Experiments and Analisys of Seismic Resistance

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si