Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1996

Številka: 11, Letnik: XLV

1996_11-12-0172-mdv8.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 233

Peter Kosi, dipl. inž. gradb., direktor podjetja

PETDESET LET GRADBENEGA PODJETJA GRANIT

FIFTY YEARS OF CONSTRUCTION FIRM GRANIT

stran 239

Angel Polanjko, dipl. inž.

MARIBORSKO AVTOCESTNO VOZLIŠČE

THE FREEWAY NETWORK NODE OF MARIBOR

stran 242

Branko Haložan, dipl. oec., vodja projekta Centralne ČN

PROJEKT »VARSTVO VODA« - IZGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE MARIBOR

THE WATER PROTECTION PROJECT - THE WATER PURIFYIN PLANT CONSTRUCTION AT MARIBOR

stran 247

mag. Alenka Cajnkar, dipl. inž.

ANALIZA IN REŠEVANJE PROBLEMATIKE VODOOSKRBE MARIBORSKE REGIJE

ANALISYS AND SOLUTION OF THE WATER SUPPLY PROBLEM OF THE REGION OF MARIBOR

stran 256

Metod Krajnc, inž.

MOST ČEZ DRAVO V PODVELKI - PROJEKT IN SANACIJA

THE BRIDGE ACROSS THE DRAVA RIVER - DESIGN AND REPAIRING

stran 260

mag. Igor Šauperl, dipl. inž str., direktor
Zvone Eržen, inž. str., vodja preskusnega laboratorija VarINGeR

PRESKUŠANJE TESNOSTI KANALIZACIJSKIH SISTEMOV IN OBJEKTOV

TIGHT OF SEWER SYSTEMS AND OBJECTS TESTING

stran 266

Viktor Markelj, dipl. inž. gr.
Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gr.

GRADNJA MOSTOV V SLOVENIJI - PREGLED STANJA

BRIDGE CONSTRUCTION IN SLOVENIA - STATE OF THE ART

stran 282

Franc Vrečko, dipl. inž., član UO

POROČILO O DELOVANJU DGIT MARIBOR

REPORT OF ACTIVITIES OF CIVIL ENGINEERS AND TECHNICIANS ASSOCIATION IN MARIBOR

stran 284

Svetko Lapajne

POZDRAVNE BESEDE UPOKOJENEGA PROFESORJA INŽENIRJA SVETKA LAPAJNETA KONGRESU KONSTRUKTERJEV NA BLEDU DNE 17. 10. 1996

GREETINGS SPEECH OF PROF. ING. EMERITUS SVETKO LAPAJNE AT CONSTRUCTORS CONGRESS AT BLED OCT. 10th 1996

stran 288

Margareta Gregorič

KAKO SE BORIMO PROTI VLAGI

PROTECTION AGAINST HUMIDITY

stran 290

prof. dr. Ludvik Trauner, Dekan Fakultete za gradbeništvo

BESEDE V SLOVO PROF. DR. MILIVOJU RAIČU

IN MEMORIAM TO PROF. DR. MILIVOJ RAIČ

stran 293

mag. Dušan Zupančič, dipl. gr. inž.
prof. dr. Edo Rodošek, dipl. gr. inž.
doc. dr. Aleksandar Srdič, univ. dipl. inž. grad.

STROKOVNE OSNOVE ZA KATEGORIZACIJO STANOVANJ

THE DWELLING CATEGORIZATION FUNDAMENTALS

stran 299

Boštjan Kovačič, dipl. inž. geod., asistent
Mag. Andrej Štrukelj, dipl. inž. gradb., asistent
Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gradb., vodilni projektant
Mag. Gorazd Lipnik, dipl. fiz., asistent

OBREMENILNA PREIZKUŠNJA KOROŠKEGA MOSTU V MARIBORU

THE LOADING TEST OF THE KOROŠKA BRIDGE IN MARIBOR

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si