Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1995

Številka: 11, Letnik: XLIV

1995_11-12-0254-m7ri.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 236

dr. Tomaž Kastelic, predstojnik PTI

PTI - FGG SE PREDSTAVLJA

Short rewiev of Traffic Technical Institute (PTI - FGG)

stran 238

Prof. dr. Tomaž Kastelic, dipl. gr. ing.

NOVE METODE MERJENJA DOLŽINE IN ZBIRANJA TER PRIKAZOVANJA PODATKOV O CESTAH

NEW SOLUTION FOR ROAD DATA CAPTURING AND PRESENTING

stran 243

Doc. dr. Alojz Juvanc, dipl. gr. ing.

NASTAJANJE SLOVENSKIH SMERNIC ZA PROJEKTIRANJE CEST

FORMING A NEW SLOVENIAN ROAD-DESIGNING DIRECTIONS

stran 252

Mag. Dušan Fajfar, dipl. ing. mat.

PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM EVROPSKIH AVTOCEST

EUROPEAN MOTORWAY DATABANK and GIS

stran 258

Asist. mag. Peter Lipar, dipl. gr. ing.
Doc. dr. Marjan Žura, dipl. gr. ing.

PRESOJA VPLIVOV CESTE IN PROMETA NA OKOLJE TER IZBOR OPTIMALNE VARIANTE POTEKA TRASE

THE ROAD AND TRAFFIC ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND OPTIMAL ROOM LAYOUT SELECTION

stran 263

Asist. mag. Peter Lipar, dipl. gr. ing.

OPTIČNO VODENJE OSI IN GEOMETRIJSKO OBLIKOVANJE CEST

OPTICAL LEADING OF AXIS AND GEOMETRICAL FORMING OF ROADS

stran 276

Mag. Bojan Strah, univ. dipl. inž. grad.
Asist. dr. Niko Čertanc, dipl. gr. ing.

RAČUNALNIŠKO PODPRT INFORMACIJSKI SISTEM ZA ANALIZIRANJE PROMETNE VARNOSTI

COMPUTER INFORMATION SYSTEM FOR TRAFFIC SAFETY ANALYSE

stran 283

Asist. dr. Tomaž Maher, dipl. gr. ing.

PROBLEMATIKA CESTNINE NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH - NAJUSTREZNEJŠI NAČIN PLAČEVANJA

TOLL COLLECTING PROBLEMS ON SLOVENE FREEWAYS - THE MOST ADEQUATE TOLLING SYSTEM

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si