Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1989

Številka: 11, Letnik: XXXVIII

1989_11-12-0288-p7px.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 268

Borut Gostič, dipl. inž. gradb., direktor ZRMK

40 LET RAZVOJA ZAVODA ZA RAZISKAVO MATERIALA IN KONSTRUKCIJ LJUBLJANA

stran 270

Edvard Mali, dipl. inž. gradb., razisk. svetnik
mag. Andrej Zajc, dipl. inž. fiz., razisk. svetnik
Janez Gjura, dipl. inž. gradb., razisk. svetnik
Jakob Šušteršič, dipl. inž. gradb., razisk. sodelavec
Tomo Gečev, dipl. inž. gradb., razisk. svetnik
Jadran Korla, dipl. inž. gradb., višji razisk. sodelavec

VISOKOAERIRANI DROBNOZRNATI BETONI V GRADBENIŠTVU

HIGHLY AERATED SMALL-GRAINED CONCRETES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

stran 280

Jakob Šušteršič, dipl. inž. gradb., razisk. sodelavec
Stanislav Urbančič, dipl. inž. gradb., razisk. sodelavec
Edvard Mali, dipl. inž. gradb., razisk. svetnik

MIKROARMIRANI BETONI S POUDARKOM NA VISOKOAERIRANIH BETONIH

MICRO-REINFORCED CONCRETES, WITH SPECIAL EMPHASIS ON HIGHLY AERATED CONCRETES

stran 284

Janez Gjura, dipl. inž. arh., višji razisk. sodel.
Andrej Flis, dipl. inž. kem. tehnol., razisk. sodel.

VISOKOAERIRANI BETONI V SANACIJSKIH IN RESTAVRATORSKIH DELIH

HIGHLY AERATED CONCRETES IN REPAIR AND RESTORATION WORKS

stran 287

mag. Damijana Dimic, dipl. inž. kem., razisk. svetnik
Jerneja Šuput, dipl. inž. kem., razisk. sodel.
Matjaž Pelan, inž. kem.

TITANOVA SADRA IZ CINKARNE CELJE V PROIZVODNJI CEMENTA

TITANOGYPSUM FROM THE CELJE ZINC-WORKS FOR THE PRODUCTION OF CEMENT

stran 294

mag. Jurij Šoba, dipl. inž. kem., višji razisk. sodel.
Andrej Eleršek, dipl. inž. stroj., razisk. svetnik
mag. Mihaela Kovačevič, dipl. inž. kem., razisk. svetnik

13 LET RAZVOJA NA PODROČJU TEMPERATURNO OBSTOJNIH IZOLACIJSKIH MATERIALOV

13 YEARS OF DEVELOPMENT OF HIGH-TEMPERATURE RESISTANT INSULATING MATERIALS

stran 300

GRADBENOFIZIKALNA PROBLEMATIKA ZGRADB PRI NAS

THE PROBLEMS OF BUILDING PHYSICS IN THE BUILDINGS OF SLOVENIA

stran 301

Jelka Lebar, dipl. inž. fiz., višji razisk. sodel.

TOPLOTNA ZAŠČITA ZGRADB

stran 303

spec. Peter Šimenko, dipl. inž. el, višji razisk. sodel.

PREVENTIVNA GRADBENA POŽARNA ZAŠČITA ZGRADB

stran 305

Savo Volovšek, inž. fiz., razisk. svetnik

GRADBENA AKUSTIKA

stran 307

Matjaž Zupan, dipl. inž. fiz., višji razisk. sodel.

PASIVNO IZKORIŠČANJE SONČNE ENERGIJE

stran 308

Peter Žargi, dipl. inž. arh., višji razisk. sodel.

HIDROZAŠČITA ZGRADB

stran 311

izr. prof. dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. gradb.
Tomaž Velechovsky, dipl. inž. gradb., raziskovalni sodelavec
Polona Weiss, dipl. inž. gradb., stažistka - raziskovalka

RAZISKAVE POTRESNE ODPORNOSTI ZIDANIH ZGRADB Z MEŠANIM KONSTRUKCIJSKIM SISTEMOM

INVESTIGATION OF THE SEISMIC RESISTANCE OF MASONRY BUILDINGS WITH A MIXED STRUCTURAL SYSTEM

stran 318

mag. Vera Apih, dipl. inž. kem., razisk. svetnik

POLIMERI IN SANACIJE

POLYMERS AND THE REPAIR OF STRUCTURES

stran 322

Dr. Ernest Trinkaus, dipl. inž. kemije, razisk. svetnik
Boštjan Godec, dipl. inž. met., razisk. sodelavec
David Kenda, dipl. inž. kemije

KOROZIJA ARMATURE V BETONU

THE CORROSION OF REINFORCEMENT IN CONCRETE

stran 327

Marko Fašalek, dipl. inž. gradb., razisk. sodel.
Mag. Igor Ajdič, dipl. inž. geol.

PREDSTAVITEV SODOBNEGA STATIČNEGA PENETROMETRA

INTRODUCING THE MODERN STATIC PENETROMETER

stran 334

asist. dr. Matej Fischinger, dipl. gradb. inž.
prof. dr. Peter Fajfar, dipl. gradb. inž.

O POTRESNIH SILAH V PREDPISIH

ON THE SEISMIC FORCES IN ASEISMIC CODES

stran 341

Jelena Srpčič, dipl. gradb. inž., razisk. svetnik
doc. dr. Mladen Houška, dipl. inž. stroj.

LEPLJENI LESENI LAMELIRANI NOSILCI V SPREMENLJIVI VLAGI

GLUED LAMINATED BEAMS IN CHANGING HUMIDITY CONDITIONS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si