Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1987

Številka: 11, Letnik: XXXVI

1987_11-12-0242-hlpt.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 228

Sergej Bubnov, Glavni in odgovorni urednik

OB ZAKLJUČKU XXXVI. LETNIKA

stran 230

Predsedstvo in izvršni odbor Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije

SERGEJ BUBNOV - 25 LET GLAVNI IN ODGOVORNI UREDNIK GRADBENEGA VESTNIKA

stran 231

prof. Sergej Bubnov

MOŽNOSTI POENOTENJA PREDPISOV ZA GRADNJO NA SEIZMIČNIH OBMOČJIH

THE FEASIBILITY OF HARMONIZATION OF THE EUROPEAN COUNTRIES CODES

stran 241

mag. Matej Fischinger, asist.
prof. dr. Miha Tomaževič
Franc Capuder, stažist - raziskovalec
prof. dr. Peter Fajfar
Marjana Lutman, stažist - raziskovalec
mag. Janoš Szilagyi, asist.

ŠTUDIJA POTRESNE VARNOSTI VELIKOPANELNEGA SISTEMA SCT

STUDY OF THE SEISMIC RESISTANT LARGE-PANEL SYSTEM SCT

stran 249

prof. Zdene Breška
prof. dr. Peter Fajfar

O DOLOČANJU PROJEKTNIH POTRESNIH PARAMETROV

ON THE DETERMINATION OF SEISMIC DESIGN PARAMETERS

stran 254

Prof. dr. Peter Fajfar
mag. Matej Fischinger

PRISPEVEK K SEIZMIČNI ANALIZI ARMIRANOBETONSKIH STAVB

A CONTRIBUTION TO SEISMIC ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS

stran 260

dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. gradb.

DIMENZIONIRANJE ARMIRANEGA ZIDOVJA NA POTRESNO OBTEŽBO

DIMENZIONIRANJE ARMIRANEGA ZIDOVJA NA POTRESNO OBTEŽBO

stran 269

mag. Roko Žarnič, dipl. inž., raziskovalni svetnik
prof. dr. Miha Tomaževič, dipl. gradb. inž., raziskovalni svetnik

PROTIPOTRESNA OJAČITEV STARIH ZIDANIH ZGRADB

ASEISMIC STRENGTHENING OF OLD MASONRY BUILDINGS

stran 275

izr. prof. dr. Hinko Šolinc, dipl. ing. fiz.

VPLIV HIDRODINAMIČNIH TLAKOV NA POTRESNI ODZIV VALJASTEGA REZERVOARJA

INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC PRESSURES ON EARTHQUAKE RESPONSE CYLINDRICAL STORAGE TANK

stran 281

mag. Peter Sheppard, dipl. inž. gradb.
Marjana Lutman, dipl. inž. gradb.

OCENJEVANJE PRIČAKOVANE POTRESNE RANLJIVOSTI IN OGROŽENOSTI VEČJIH SKUPIN STAREJŠIH OBJEKTOV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si