Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1986

Številka: 11, Letnik: XXXV

1986_11-12-0228-k49x.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 206

izr. prof. Trauner Ludvik
Stane Škrabl, asistent
Skrbiš Milica, asistent
Jeler Miran, tehnični sodelavec

UPORABA PROSTORSKE STABILNOSTNE ANALIZE

APPLICABILITY OF THE SPACE STABILITY ANALYSIS

stran 209

izr. prof. dr. Mirko Pšunder

ORGANIZACIJSKI PRIJEMI ZA PREPREČEVANJE VZROKOV SANACIJ, IZDELAVE SANACIJSKIH PROJEKTOV IN IZVEDBE SANACIJ

AN ORGANIZATIONAL APROACH TO A REPARATION CAUSES, PREVENTION, REPARATION DESIGN AND IT’S REALISATION

stran 213

Marjan Vajcer, dipl. ing. gr.

ZNANJE IN IZKUŠNJE SO POROK ZA NAPREDEK

stran 219

Anka Oblak-Rosina, viš. gr. teh.

RADIESTEZIJA V GRADBENIŠTVU

stran 221

Branko Rosina, viš. gr. teh.

ZAKAJ SO GRADBENEMU TEHNIKU ODVZETE PRAVICE

stran 223

Adolf Derganc, dipl. inž. gr.

DRUGO JUGOSLOVANSKO POSVETOVANJE O SANACIJI ZGRADB

stran 224

Komisija za zaključke posvetovanja

SKLEPI JUGOSLOVANSKEGA POSVETOVANJA O SANACIJI ZGRADB

stran 223

Branko Rosina, viš. gr. teh.

STROKOVNA LITERATURA

stran 225

mag. Borut Pukl, dipl. inž., višji raziskovalni sodelavec

RAZISKAVA NERAVNIH CESTIŠČ Z MERITVAMI POSPEŠKOV

INVESTIGATION OF UNEVEN ROADS BY MEANS OF ACCELERATION MEASUREMENTS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si