Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1984

Številka: 11, Letnik: XXXIII

1984_11-12-0293-hvgk.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 270

mag. Boris Skerbinek, dipl. inž. gradb.

GRADNJA MANTAŽNIH OBJEKTOV ZA POTREBE INDUSTRIJE

stran 276

Leon Skaberne, dipl. inž. gradb.

VZDRŽEVANJE STANOVANJ IN SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV V NASELJU

stran 285

Alfonz Zafošnik, dipl. inž.

POŽARI V HOTELIH

stran 287

Kemijski inštitut Boris Kidrič

KEMIJA V GRADITELJSTVU

stran 287

B. Kurbus
F. Bakula
R. Gabrovšek
Kemijski inštitut Boris Kidrič

RAZISKAVE SILIKATNIH VEZIV IN GRADIV

stran 288

M. Razinger
J. Zupan
M. Penca
M. Novic
Kemijski inštitut Boris Kidrič

MINIRACUNALNIŠKI INFORMACIJSKI SISTEM ZA HITRO KARAKTERIZACIJO SNOVI, POMEMBNIH V GRADBENIŠTVU

stran 288

Z. Lengar
B. Orel
M. Bizjak
V. Hudnik
B. Kurbus
R. Gabrovšek
Z. Crnjak-Orel
M. Klanjšek
Kemijski inštitut Boris Kidrič

RAZVOJ SPEKTROSKOPSKIH IN ELEKTROKEMIJSKIH METOD ZA ANALIZO GRADBENIH MATERIALOV

stran 289

Štefan Skledar, s sodelavci
Kemijski inštitut Boris Kidrič

KOROZIJSKA ZAŠČITA KOVINSKIH POVRŠIN V GRADBENIŠTVU

stran 293

Lojze Cepuš

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 297

Ernest Trinkaus, dipl. inž. kem.

MOŽNOSTI RAZISKAV PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si