Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1983

Številka: 11, Letnik: XXXII

1983_11-12-0251-ssgj.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 221

Adolf Derganc, dipl. gr. inž.

POSVETOVANJE O SANACIJI ZGRADB

stran 223

Dr. Branko Bedenik, dipl. inž. gradb.

MODEL BETONA S TETRAEDRSKIMI ELEMENTI

stran 226

prof. dr. Štefan Faith, dipl. inž. gradb.

PRISPEVEK K RAČUNANJU TANKOSTENSKIH ŠKATLASTIH PROFILOV

stran 232

Peter Dobrila, dipl. inž. gradb.

JEKLENE SPONE IN VIJAČNI ŽIČNIKI

stran 234

dr. Branko Bedenik, dipl. inž. gradb.

OBNAŠANJE BETONA POD DOLGOTRAJNIM VPLIVOM TRIAKSIALNIH NAPETOSTI IN VISOKIH TEMPERATUR

CONCRETE UNDER TRIAXIAL STRESSES TEMPERATURE CHANGE

stran 246

Branko Rosina, viš. gradb. tehn.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV

stran 250

Henrik Čmak

SLAVKU KUKOVCU OB 70 LETNICI

stran 251

Ciril Stanić

V SLOVO NACETU PERKU

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si