Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1980

Številka: 11, Letnik: XXIX

1980_11-12-0254-nibj.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 223

Sergej Bubnov, Glavni in odgovorni urednik

OB ZAKLJUČKU 29. LETNIKA

stran 227

Vukašin Ačanski, dipl. inž. gr.
Peter Koren, dipl. inž. gr.

IZBIRA NOVEGA MOSTU PREK DRAVE V MARIBORU

SELECTION OF THE NEW BRIDGE OVER THE DRAVA IN MARIBOR

stran 233

Angel Polajnko, dipl. gr. inž.

ORGANIZACIJA IZVEDBE HITRE CESTE V MARIBORU

stran 234

Boris Stergar, dipl. gr. inž.

HITRA CESTA SKOZI MARIBOR

stran 241

Ivan Jecelj

ENOTE V GRADBENIŠTVU

stran 247

Franc Cafnik, dipl. inž. gradb.

ODSTOPANJE OD MER - TOLERANCE V MONTAŽNI GRADNJI

TOLERANCES IN THE PREFABRICATED CONSTRUCTION

stran 258

prof. dr. Štefan Faith, dipl. gr. inž.

ZAVAROVANJE GRADBENE JAME ZGRADBE SNG V MARIBORU

stran 260

prof. dr. Štefan Faith, dipl. ing.

PLINOVODNI MOST PREK KANALA HE SD 1 PRI MIKLAVŽU

stran 267

Vladimir Čadež, dipl. gr. inž.

NOVOST V GRADBENI ZAKONODAJI

stran 269

Janko Šafarič, gr. teh.

NOVA ŠOLA NA POBREŽJU

stran 270

Vlado Čač, gradb. inž.

KOTLOVNICA MARIBOR-JUG

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si