Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1975

Številka: 11, Letnik: XXIV

1975_11-12-0296-aptq.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 272

Vinko Borec, dipl. inž., predsednik IS SO Maribor

Maribor danes - jutri

stran 274

Borut Pečenko, dipl. inž. arh.

Aktualna urbanistična problematika mesta Maribor

Actual urbanistic problems of Maribor town

stran 276

Branko Kocmut, dipl. inž. arh.
Vlado Emeršič, dipl. inž. arh.

Pristan v prihodnje

“Pristan” in the future

stran 280

Vukašin Ačanski, dipl. inž. gr.

Industrijska gradnja in transport

Industrial building and transportation

stran 286

mag. Mitja Rismal, dipl. inž. gr.

Modernizacija čistilnih naprav in kanalskega omrežja

Sewage treatment plants and sewer system modelling

stran 290

Mirko Mežnar, dipl. inž. gr.

Določanje kubatur zemeljskih mas

Computation of earthwork volumes

stran 297

Ludvik Trauner, dipl. inž. gr.

Določevanje deformacijskega stanja v zemeljskem polprostoru, ki je obremenjen z brezkrajnim gibkim bremenskim pasom

Computation state of strain in the half-space due to arbitrary flexibile infinite strip load

stran 302

Ivan Ambrož, v. g. t.
Branko Podlesnik, dipl. ing. gr.

Razvoj gradbenega šolstva v Mariboru

Development of building education at Maribor

stran 303

Franc Krajnčič, dipl. inž. gr.

Naših 30 let na cestnem omrežju severovzhodne Slovenije

The 30 years of road net in the NE of Slovenia

stran 304

Franc Avšič, dipl. inž. gr.

Vodotoki severovzhodnega Pohorja

The watters of NE Pohorje

stran 306

Anka Oblak-Rosina

O delu mariborskega društva GIT

stran 306

Milan Šeško

Strokovna ekskurzija na Dunaj

stran 307

N. N.

Razpis seminarjev

stran 309

Marjan Starovasnik
Avgust Grandošek
Erik Nekrep
Dušan Raič, dipl. inž. gr.
Vladimir Tominec, dipl. inž. arh.

Iz naših kolektivov

From our enterprises

stran 313

Leopold Vehovar, dipl. inž.
Janez Brezovec, dipl. inž.

Spajanje rebrastega betonskega jekla z mufami

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si