Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 10 - 2002

Številka: 10, Letnik: LI

2002_10-0305-53rn.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 274

izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.
Gorazd Urbanič, univ. dipl. biol.

VREDNOTENJE KAKOVOSTNEGA STANJA VODOTOKOV - 2. RAZMERE V SLOVENIJI

ASSESSMENT OF THE QUALITY STATUS OF WATERCOURSES -2. SITUATION IN SLOVENIA

stran 279

izr. prof. dr. Roko Žarnić, univ. dipl. inž. grad.

UTRDITEV KONSTRUKCIJ Z ARMIRANIMI PLASTIČNIMI MASAMI

STRENGTHENING OF STRUCTURES WITH FIBRE-REINFORCED PLASTICS

stran 290

Janko Brecl, univ. dipl. inž. grad.

GOSPODARJENJE S CESTAMI IN PROMETNA VARNOST NA KOROŠKEM IN V PODRAVJU

ROAD MANAGEMENT AND TRAFFIC SAFETY IN KOROŠKA AND PODRAVJE REGION

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si