Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 10 - 2000

Številka: 10, Letnik: XLIX

2000_10-0264-ymm9.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 224

izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

ZASIPAVANJE AKUMULACIJSKIH JEZER NA REKI SAVI

SEDIMENTATION OF RETENTION BASINS ON THE SAVA RIVER

stran 231

doc. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. gradb.
prof. dr. Bojan Majes, univ. dipl. inž. gradb.
asist. dr. Boštjan Pulko, univ. dipl. inž. gradb.

EUROCODE 7 - EVROPSKI STANDARD ZA GEOTEHNIKO

EUROCODE 7 - EUROPEAN STANDARD FOR GEOTECHNICAL ENGINEERING

stran 242

prof. dr. Milenko Roš, predsednik SDZV

DEJAVNOST SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA ZAŠČITO VODA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si