Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 10 - 1971

Številka: 10, Letnik: XX

1971_10-0269-c7c8.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 241

Andrej Umek, dipl. inž.

Primerjava odpornosti med neojačenimi in z vertikalnimi zidnimi vezmi ojačenimi elementi zidanih zgradb ter armiranimi zidovi

Resistance comparison between unreinforced walls, walls with vertical linkages, and reinforced walls

stran 249

Mitja Rismal, dipl. inž.

Vodnogospodarska presoja desnoobrežnega kolektorja kanalizacije v Mariboru

Hydroeconomical valuation of right bank collector of sewer system in Maribor

stran 255

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

stran 259

Jože Boštjančič, dipl. inž.

Možnosti uporabe fotogrametrije v gradbeništvu

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si