Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 10-12 - 1988

Številka: 10, Letnik: XXXVII

1988_10-11-12-0189-r7m3.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 178

Andrej Rebec, dipl. inž. gradb.

DOLOČANJE VPLIVA POŽARA NA KONSTRUKCIJE IN ODZIVA KONSTRUKCIJNA POŽAR

EFFECTS OF FIRE TO STRUCTURES AND THEIR RESPONSE

stran 183

Franc Vidic, dipl. inž. gradb.

GEOTEHNIČNE RAZISKAVE IN NAČRTOVANJE KONSOLIDACIJSKIH DEL NA BARJANSKEM OBMOČJU CONE RUDNIK V LJUBLJANI

GEOTEHNICAL INVESTIGATIONS AND PLANNING OF CONSOLIDATION WORKS ON THE BARJE (MARSHLANDS) AREA OF THE RUDNIK INDUSTRIAL ZONE NEAR LJUBLJANA

stran 193

Svetko Lapajne, dipl. inž. gradb.

ŠTUDIJA TEMELJNIH PODPLATOV

STUDY OF FOOTINGS

stran 198

Marko Lutman, dipl. inž. gr., samostojni tehnolog
dr. Branko Benedik, dipl. inž. gr., docent

OBNAŠANJE BETONA POD VPLIVOM MEHANSKIH NAPETOSTI IN POVIŠANIH TEMPERATUR - TGA KIDRIČEVO

STRUCTURAL BEHAVIOUR OF CONCRETE UNDER LONG-TERM UNIAXIAL STRESSES AT HIGH TEMPERATURE - TGA KIDRIČEVO

stran 203

Svetko Lapajne, dipl. inž. gradb.

DIMENZIONIRANJE PRAVOKOTNIH PREREZOV IZKLJUČNO TLAČNE ODPORNOSTI NA OSNO SILO, KI UČINKUJE MED JEDROM PREREZA IN NJEGOVIM OBRISOM

COMPUTATION OF RECTANGULAR SECTIONS OF ONLY COMPRESSIVE RESISTANCE AGAINST AXIAL FORCES WHICH ACT BETWEEN THE CORE AND THE CONTOUR OF THE SECTION

stran 208

Velizar Ećimović, dipl. inž. rud.

OPTIMIZACIJA PRIDOBIVANJA BLOKOV V KAMNOLOMIH ARHITEKTONSKO GRADBENEGA KAMNA

BETTER BLOCK RECOVERY IN QUARIES OF ARCHITECTURAL AND BUILDING STONES

stran 213

Dr. Leopold Vehovar

PRINCIPI KOROZIJE JEKLA V BETONU

PRINCIPLES OF STEEL CORROSION IN CONCRETE

stran 221

Lojze Cepuš

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

stran 225

Franc Čačovič, dipl. inž. gradb., Glavni in odgovorni urednik

OB ZAKLJUČKU XXXVII. LETNIKA

stran 229

Goran Turk, dipl. inž. gradb.
izr. prof. dr. Miran Saje, dipl. inž. gradb.

VPLIV ASFALTIRANJA NA BETONSKE MOSTOVE

THE INFLUENCE OF ASPHALTING ON CONCRETE BRIDGES

stran 233

Milan Hajduković, dipl. inž. stroj., vodja laboratorija

POŽARNI LABORATORIJ V GAMELJNAH

ZRMK LABORATORY FOR FIRE-SAFETY FIRE TESTING OF MATERIALS AND STRUCTURES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si